Iconische foto's     Exclusieve samenwerking NRC en Hollandse Hoogte     Museale kwaliteit

Partners


Bijzondere fotoarchieven

Het Maria Austria Instituut (MAI) verzamelt en behoudt fotoarchieven van bijzondere kwaliteit van fotografen die een uitgesproken band met Amsterdam en Nederland hebben. Het MAI doet dat om het werk van de fotografen blijvend deel uit te laten maken van het visuele erfgoed van ons land.

In samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam worden de archieven bewaard, beheerd en, waar mogelijk, gedigitaliseerd. Het MAI brengt de archieven onder de aandacht van het publiek en organiseert presentaties, tentoonstellingen, boeken en educatieve activiteiten.

Door projecten als deze printgallery kan het MAI blijven bestaan en er voor zorgen dat het werk van deze bijzondere fotografen niet verloren gaat. Het MAI is een cultureel ondernemer zonder structurele subsidie en is niet gericht op het maken van winst. Het MAI financiert zijn activiteiten deels door foto's uit haar archieven te exploiteren. De fotografen en hun nabestaanden staan tenminste de helft van hun auteursrechtvergoeding af om de missie van MAI te kunnen realiseren.

Stichting Spaarnestad Photo draagt zorg voor het professioneel gebruik van fotomateriaal uit de Collectie Spaarnestad van het Nationaal Archief in Den Haag. Collectie Spaarnestad vormt met ruim dertien miljoen foto's het grootste fotoarchief van Nederland op het gebied van pers- en documentaire fotografie. Een schatkamer vol foto's die een breed beeld geven van de recente wereldgeschiedenis. Vanaf de uitvinding van de fotografie in de 19de eeuw tot aan de start van het digitale tijdperk.

De Stichting Spaarnestad Photo heeft als doel deze fotocollectie zichtbaar en levend te houden voor de toekomst door deze verder te ontsluiten als tastbare en visuele bron van zowel het Nederlandse als internationale erfgoed. In samenwerking met het andere partijen kan hierdoor onderzoek naar de foto’s verricht worden.

Door de exploitatie van de foto’s, zoals deze printgallery, is de niet structureel gesubsidieerde Stichting Spaarnestad Photo als cultureel ondernemer in staat om onbekend en nog niet gedigitaliseerd fotomateriaal uit de Collectie Spaarnestad te blijven ontsluiten. Op www.spaarnestadphoto.nl zijn inmiddels ruim 175.000 foto’s te bekijken, de bijschriften vormen de kiem van bekende en minder bekende historische verhalen.

Zoek door de printgallery: